Αναζήτηση αυτοκινήτου
    Ημερομηνία & τοποθεσία Στοιχεία πελάτη
    Αναζήτηση αυτοκινήτου Λεπτομέρειες κράτησης
    Στοιχεία πελάτη Αίτημα κράτησης