Αναζήτηση αυτοκινήτου
    Ημερομηνία & τοποθεσία Στοιχεία πελάτη
    Αναζήτηση αυτοκινήτου Σύνοψη αιτήματος κράτησης
    Στοιχεία πελάτη Αίτημα κράτησης