Όροι Ενοικίασης

1. ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ. Ο μισθωτής-οδηγός του οχήματος υποχρεούται να έχει συμπληρώσει ελάχιστο όριο ηλικίας 23 ετών.

2. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. Ο μισθωτής — οδηγός υποχρεούται να είναι κάτοχος νόμιμης άδειας ικανότητας οδήγησης ισχύουσας στην Ελλάδα με ημερομηνία έκδοσης 1 τουλάχιστον έτος πριν την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης μίσθωσης.

3. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Το μίσθωμα καταβάλλεται με μετρητά ή μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.

4.ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Μία ημέρα (24 ώρες). Μετά την πάροδο 2 ωρών από την ολοκλήρωση της 24ωρης ενοικίασης, θα επιβάλλεται επιπλέον χρέωση μίας ημέρας.

5. ΠΡΟΣΤΙΜΑ — ΚΛΗΣΕΙΣ. Όλα τα πρόστιμα — κλήσεις που λαμβάνονται κατά την διάρκεια της μίσθωσης βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Οι ενοικιαστές των αυτοκινήτων της City Car Rentals είναι ασφαλισμένοι έναντι τρίτων για θάνατο και σωματικές βλάβες. Όλα τα αυτοκίνητα της City Car Rentals είναι ασφαλισμένα με μικτή ασφάλεια με απαλλαγή €600 σε περίπτωση ατυχήματος. Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την απαλλαγή από τα € 600 στα  €200 εάν καταβάλει το ποσό των €10 ανά ημέρα ενοικίασης.

6.1 Οι ασφαλιστικές εταιρίες δε αποζημιώνουν στις εξής περιπτώσεις.
— Αν ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών η ναρκωτικών ουσιών
— Κατά την οδήγηση εκτός δρόμων
— Αν το όχημα οδηγείται από οδηγό εκτός των αναγραφόμενων στην σύμβαση μίσθωσης
— Αν η ζημία οφείλεται σε παράβαση του Κ.Ο.Κ. [π.χ. παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ΣΤΟΠ, παράνομο προσπέρασμα κλπ]
— Δεν καλύπτονται επίσης φθορές εσωτερικού οχήματος, απώλεια ή φθορά κλειδιών και κλοπή προσωπικών αντικειμένων από το όχημα.

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παράδοση και η παραλαβή του αυτοκίνητου στο λιμάνι και στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης είναι δωρεάν ανεξαρτήτου ώρας. Η παράδοση και η παραλαβή του αυτοκινήτου μπορεί να γίνει στο ξενοδοχείο σας δωρεάν με ακτίνα έως 30 χιλιόμετρα από την πόλη της Μυτιλήνης. Σε κάθε άλλη περίπτωση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

8. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΟΣ. Παρέχεται δυνατότητα αναγραφής στην σύμβαση μίσθωσης και δεύτερου οδηγού δωρεάν.

9. ΚΑΥΣΙΜΑ. Κατά την λήξη την μίσθωσης ο οδηγός οφείλει να επιστρέψει το όχημα με την αρχική ποσότητα καυσίμου που υπήρχε κατά την σύναψη της σύμβασης μίσθωσης. Σε περίπτωση επιστροφής με μειωμένη ποσότητα καυσίμου ο οδηγός υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του ελλείποντος καυσίμου.
10. ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ. Κατόπιν αιτήματος του μισθωτή παρέχεται δωρεάν 1 παιδικό κάθισμα.

11. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ. Μόνο με την έγγραφη έγκριση της City Car Rental.

12. ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Οι κρατήσεις δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο τύπο αυτοκινήτου αλλά σε οποιοδήποτε τύπο αυτοκινήτου που ανήκει στην συγκεκριμένη κατηγορία κράτησης.

13. ΦΟΡΟΙ. Στην τιμή ενοικίασης περιλαμβάνονται οι κατά νόμων φόροι.